Tekst: Silje Øderud

I dag fulgte vi en patrulje rundt på bymanøveren. Patruljen består av fire speidere fra Bø KFUK-KFUM speidere og fire speidere fra Aabyhøj KFUM-spejderne fra Danmark.


F. v. Andrea Mikalsen (14), Christine Ruberg (15), Fredrikke Pedersen (13), Maja Nilsen (16), Simen Mhyra Skalpeteig (12), Tor Gunnar Gundersen (13) og Maja Bunch (14), Foto: Othelie Weisner

Gruppene møttes i 2017 på Spejdernes Lejr i Danmark og ble gode venner der. Bø inviterte derfor Aabyhøj hit til Futura. Her på leir bor de sammen og patruljene er delt opp og blandet sammen slik at speiderne fra begge gruppene kan dra sammen på aktiviteter.

Vi ble kjørt i busser inn til byen der alle fikk utdelt et kart med oversikt over postene. Vi satte i gang mot posten lengst unna der knutekunnskapene til speiderne ble satt på prøve.

– Skjønte alle oppgaven?

Spør fungerende peff for dagen når de får satt seg ned. Det viser seg å være vanskeligere å løse oppgaven enn de trodde. Danskene kan knutenavn på dansk akkurat som at vi kan de på norsk, men det var jo ingen dansk versjon. Videre med godt samarbeid og mange knuter klarer de seg bra. De ser på kartet og orienterer seg videre.


Godt samarbeid. F. v. Andrea Mikalsen (14), Christine Ruberg (15), Maja Bunch (14) og Tor Gunnar Gundersen (13). Foto: Daniel Widnes

Lager båre

De neste postene må de være mer aktive, de må blant annet lage en båre og frakte en speider. De får også testet førstehjelpskunnskapene sine. De gjetter på hva noe utstyr blir brukt til. De kommer med forslag om at en kopp til å skylle øyet med kan brukes til støtte rundt fingre eller som trykk i åpent sår.

– Sjekk pulsen, legg han i stabilt sideleie.

De er ivrige når de blir testet praktisk og personen blir fort lagt i sideleie.

Speiderne fikk også prøve seg på noen forskjellige koder. Løsningsordene hadde noe med speideren å gjøre og som til slutt måtte være med i et speiderrop som patruljen skulle lage. Deretter kommer de til en post hvor de sammen skulle holde en vannbøtte opp med føttene og ta av seg en sokk hver.

– Det var vanskelig, men også gøy sier Anne Britt (12).

Det så vanskelig ut i starten, men når de fant teknikken ble de fort ferdige.

Vi gikk videre til neste post der det var klart for en ny samarbeidsoppgave. En liten kloss skulle flyttes ut av en firkant med hjelp av to tau. Utrolig mange gode ideer ble snakket om plutselig fikk de boksen ut. Ekstra poeng for samarbeid ble hanket inn og fornøyde speidere gikk videre.


Foto: Othelie Weisner