Tekst: Johanne Bakken Moe

Mange speidere hadde møtt opp ved scenen klokken sju i kveld for å delta på nattverdgudstjenesten. Det var en fin avslutning på dagens mattema.

Samlinga startet med leirsangen. Midt i sangen forsvant strømmen og alt ble stille. Tross de tekniske problemene sang forsangerne for full hals og resten av forsamlingen heiv seg med.

Heldigvis kom strømmen tilbake før selve gudstjenesten startet. Det kan tenkes at det ville blitt vanskelig for presten å stå og rope prekenen. 


Foto: Audun Berdal

Åndelig mat

Presten fortalte historien om da Jesus mettet 5000 menn. Han knyttet dette opp med dagens tema om mat og hvordan vi i verden kan bekjempe sult, dersom vi bare fordeler jordas mat bedre.

Mot slutten ble alle som var til stede, speidere og besøkende, invitert til å ta imot nattverd. Gudstjenesten ble avsluttet med speiderbønn og Tapto.