Servicetorget er bemannet kl. 09.00 ­- 23.00.

Leirens sentralbord med telefonnummer 412 65 520 er plassert her, og mange viktige ad­ministrative oppgaver tilrettelegges av staben på Servicetorget. Henvendelser til alle etater henvises til Servicetorget. Servicetorgets stab har nær kontakt med hele leirstaben og vil sørge for at rette vedkommende følger opp din henvendelse.

Servicetorget tar i mot og leverer ut hittegods. Alle spørsmål vedrørende endring i deltaker­antall, betaling osv. rettes til Servicetorget.