Til selve gjennomføringen av leiren trenger vi hjelp. Det er mange små oppgaver som vi trenger personer til for at leiren skal fungere skikkelig og for å kunne gjennomføre programpostene. Om alle blir med på en liten økt, kan vi i felleskap få til en utrolig flott leir! Derfor ber vi dere i gruppene om å melde inn hva dere kan bidra med.