Aktivitetsansvarlig bymanøver for PF-alder

KomitéPF-program
EtatProgram
Hvilke egenskaper krevesMå kunne motivere andre. Være strukturert og følge opp andre som skal bidra.
AnsvarsområderArrangere Bymanøver i Stjørdal sentrum.Skaffe poster til patruljeløpet – her er det mange ideer klare allerede. Lage kart og instruksjoner til gjennomføringen.
Hvor mye tid trengs:
- Før leirenBør delta på Stabssamling 2, 13.-15. april. Noen møter med PF-program, evt via Skype. Tid til å planlegge og følge opp bidragsytere. Bestille det som trengs av utstyr etc for å kunne gjennomføre manøveren.
- Under leirenGjennomføre Bymanøver tirsdag og torsdag i leiruka. Premieutdeling på vandrerkro torsdag kveld.
- Etter leirenBidra til sluttrapport fra PF-program-komiteen
Nærmeste lederLeder PF-program Wenche Orrebakken

Vil du vite mer eller har spørsmål angående stillingen, kontakt gjerne Wenche Orrebakken på epost speiderwenche@gmail.com eller telefon 91635883.