Aktivitetsansvarlig bymanøver for PF-alder

KomitéPF-program
EtatProgram
Hvilke egenskaper krevesMå kunne motivere andre. Være strukturert og følge opp andre som skal bidra.
AnsvarsområderArrangere vandrerkro. Sammen med PF-programkomiteen skaffe medarrangører som bidrar med f.eks. underholdning, quiz, kahoot, eller annet.
Hvor mye tid trengs:
- Før leirenBør delta på Stabssamling 2. Noen møter med PF-program, evt via Skype. Tid til å planlegge og følge opp bidragsytere. Bestille det som trengs av utstyr etc for å kunne gjennomføre manøveren.
- Under leirenGjennomføre vandrerkroer sammen med medarrangører. Skaffe hjelp til evt servering/grilling og andre oppgaver som må gjøres for at kroer skal kinne gjennomføres. tirsdag og torsdag i leiruka. Premieutdeling på vandrerkro torsdag kveld.
- Etter leirenBidra til sluttrapport fra Speiderprogramkomitéen
Nærmeste lederLeder PF-program, Wenche Orrebakken

Vil du vite mer eller har spørsmål angående stillingen, kontakt gjerne Wenche Orrebakken på epost speiderwenche@gmail.com eller telefon 91635883.