Komitéleder for haik

KomitéHaik
EtatProgram
Hvilke egenskaper krevesMå kunne motivere andre. Være strukturert og kunne jobbe sammen med andre. Lokal tilhørighet til Lånke eller Trøndelag er ikke en forutsetning, da løypekomitéen er godt i gang med planlegging av løypenett og overnattingsplasser.
AnsvarsområderHovedansvar for planlegging og gjennomføring av Haik. Rekruttere medlemmer til Haikekomitéen. Organisere arbeidet i Haikekomitéen. Rekruttere postmannskap og annet personell som trengs for gjennomføringen på leiren.
Hvor mye tid trengs:
- Før leirenBør delta på Stabssamling 1 i november, og Stabssamling 2 i mars. Gjennomføre møter (evt via Skype) i Haikekomitéen etter behov.
- Under leirenJobbe gjennom leiren med mannskapsrekruttering og gjennomføring av Haiken
- Etter leirenUtarbeide sluttrapport fra Haikekomitéen
Nærmeste lederProgramsjef Thor Andreas Moe Slinning

Vil du vite mer eller har spørsmål angående stillingen, kontakt gjerne assisterende programsjef, Eva Marit Skeie på epost emskeie@gmail.com eller telefon 41409458.