Komitémedlem for haik

KomitéHaik
EtatProgram
Hvilke egenskaper krevesVære strukturert og kunne jobbe sammen med andre. Lokal tilhørighet til Lånke eller Trøndelag er ikke en forutsetning, da løypekomitéen er godt i gang med planlegging av løypenett og overnattingsplasser.
AnsvarsområderBidra til planlegging og gjennomføring av Haik. Jobbe med enten haikeprogrammet eller transport/sikkerhet i forbindelse med Haik. Bidra positivt til arbeidet i Haikekomitéen. Bidra til å rekruttere postmannskap og annet personell som trengs for gjennomføringen på leiren.
Hvor mye tid trengs:
- Før leirenEventuelt delta på Stabssamling 1 i november, og Stabssamling 2 i mars., behov vurderes av Haikekomitéleder. Gjennomføre møter (eventuelt via Skype) og planlegging i Haikekomitéen etter behov.
- Under leirenJobbe gjennom leiren med mannskapsrekruttering og gjennomføring av programøkten. Opprydning etter behov.
- Etter leirenBidra til sluttrapport fra Speiderprogramkomitéen
Nærmeste lederProgramsjef Thor Andreas Moe Slinning

Vil du vite mer eller har spørsmål angående stillingen, kontakt gjerne assisterende programsjef, Eva Marit Skeie på epost emskeie@gmail.com eller telefon 41409458.