Komitémedlem for Speiderprogramøkt ”KREATIV”

KomitéSpeiderprogram
EtatProgram
Hvilke egenskaper krevesHa lyst til å være med på å gjøre Futura til tidenes leiropplevelse for speiderne. Være strukturert og kunne jobbe sammen med andre. Det trengs både folk med mye kreativitet og idéer, og folk med praktiske kunnskaper og gjennomføringsevne. Lokal tilhørighet til Lånke eller Trøndelag er ikke en forutsetning
AnsvarsområderBidra til planlegging og gjennomføring av patruljeøkten ”KREATIV”, som går av stabelen tirsdag og torsdag i leiruka. Planlegge aktiviteter som patruljenen skal gjennomføre. Jobbe med anskaffelse av utstyr og evt samarbeidspartnere som trengs for å gjennomføre programøkten. Bidra positivt til arbeidet i Speiderprogramkomitéen. Bidra til å rekruttere postmannskap og annet personell som trengs for gjennomføringen på leiren.
Hvor mye tid trengs:
- Før leirenEvt delta på Stabssamling 1 i november, og Stabssamling 2 i mars., behov vurderes av komitéleder. Gjennomføre møter (evt via Skype) og planlegging i komitéen etter behov.
- Under leirenJobbe gjennom leiren med mannskapsrekruttering og gjennomføring av programøkten. Oppryddning etter behov. Arbeidet på leiren er avsluttet når andre økt er gjennomført på torsdagen
- Etter leirenBidra til sluttrapport fra Speiderprogramkomitéen
Nærmeste lederProgramsjef Thor Andreas Moe Slinning

Vil du vite mer eller har spørsmål angående stillingen, kontakt gjerne Thor Andreas Moe Slinning på epost thorandreas@gmail.com eller telefon 90771162.