På landsleiren Futura 2018 tar vi i bruk framtidsrettet betaling som er fri for kontanter. I kiosker, kafeteriaen og på Speiderbutikken m.m. vil det kun være mulig å betale via leirens kontantfrie betalingsløsning. Alle deltagere som er påmeldt hele leiren vil få sitt eget cashless-armbånd. Disse sendes ut gruppevis til gruppens kontaktperson like før leiren. Leirdeltagerne fyller penger på armbåndet via websiden www.cashless.no før avreise hjemmefra. Dersom det er penger igjen på armbåndet når leiren er slutt kan beløpet refunderes ved å følge en enkel rutine. Leirdeltagere som er påmeldt leiren som dagsprisbetalende får ikke cashless-armbånd inkludert, men kan kjøpe dette i leirens servicetorg ved ankomst. Det vil også være mulig for gjester å kjøpe armbånd i leirens servicetorg. Dersom du har spørsmål i forhold til bruk av Cashless som ikke besvares her henvises det til leverandørens webside www.cashless.no.

Betaling skjer ved å holde armbåndet opp mot kassen etter anvisning fra betjening. Hver gang man betaler for noe vil man kunne se hvor mye penger som er igjen i kassens display. Skulle man gå tom for penger under leiren kan man fylle på armbåndet på ulike måter:

 • Fylle på via websiden www.cashless.no fra mobiltelefon/nettbrett. Foreldre kan fylle på hjemmefra forutsatt at de har brukernavn og passord til barnets konto.
 • Oppsøke leirens servicetorg og fylle på via bankkort på påfyllingsstasjoner

For stab: 

Stabsmedlemmer som ikke er påmeldt via en speidergruppe (påmeldt direkte) vil få utdelt sitt
cashless armbånd på servicetorget fra og med fredag 29. juni. Disse må da fylle på
cashless-armbåndet via www.cashless.no eller via påfyllingsstasjoner i servicetorget eller
speiderbutikken. Det anbefales å fylle på via internett slik at man samtidig får registrert armbåndet og
knyttet det opp mot en brukerkonto i Cashless-systemet knyttet til navn. Dette vil også forenkle
refundering dersom det blir aktuelt.
Stabsmedlemmer som er påmeldt via en speidergruppe skal få sitt cashless armbånd fra gruppens
kontaktperson før leiren.

Slik bruker du CASHLESS-ARMBÅNDET under leiren

ETTERFYLLING av armbånd under leiren.
Du fyller på Cashless-armbåndet ved egne påfyllingsstasjoner som er plassert i leirens servicetorg samt i speiderbutikken.

 1. Legg Cashless-armbåndet på leseplaten
 2. Velg det beløpet du ønsker å fylle på
 3. Sett bankkortet (BankAxept/VIS/MasterCard) ditt i bankkort terminalen, tast koden + klar
 4. Vent til Cashless-armbåndet er fylt med det valgte beløpet. Dette tar noen få sekunder
 5. Fjern Cashless-armbåndet fra leseplaten

Armbåndet kan også fylles opp på www.cashless.no. Du kan fylle på så mange ganger du vil.

REFUNDERING av ubrukt beløp
Har du penger igjen på ditt Cashless-armbånd og ønsker å refundere dette? Gå til en av påfyllingsstasjonene på området og hent ut en refunderingskvittering før du reiser fra leiren. Vær obs på at du ikke kan betale med armbåndet etter at kvittering er tatt ut.

Før avreise fra leiren:

 1. Legg Cashless-armbåndet på leseplaten
 2. Trykk på «Refusjon»
 3. Ta med kvitteringen som skrives ut (Tips: Ta bilde av kvitteringen i tilfelle du skulle miste
 4. den!)
 5.  Ta vare på kvitteringen og cashless-armbåndet til du kommer hjem

Når du har kommet hjem:
Registrer armbåndets nummer og refunderings-koden fra kvitteringen på www.cashless.no og refunder beløp til ønsket konto. Følg anvisning på nettsiden. Refunderingskvittering må registreres FØR armbåndets gyldighetsdato utløper. Saldo på armbåndet vil stå som «Kr 0» etter at kvittering er hentet ut og kan således ikke brukes til å betale med lengre.

Hva er CASHLESS?
Cashless er en elektronisk betalingstjeneste som er utviklet for å gjøre kjøpsprosessen raskere og gi deg en bedre leiropplevelse. Cashless erstatter vanlige betalingskort og kontanter som betalingsmiddel.
Det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av tjenesten. Du kan fylle på så mange ganger du ønsker. Ubrukt beløp kan refunderes kostnadsfritt tilbake til egen konto. Husk refunderingskvittering. Har du spørsmål utover denne informasjonen, kan du henvende deg til personalet ved påfyllingsstasjonene eller lese mer på www.cashless.no.

NYTTIG informasjon

 • Hvor kan jeg fylle på Cashless-armbåndet?

Du kan enten benytte en påfyllingsstasjon på leirområdet, eller du kan fylle på armbåndet på www.cashless.no.

 

 • Hvordan refunderer jeg uten refunderingskvittering?

Har du ikke hentet ut en refunderingskvittering på leiren, kan du sende inn Cashless-armbåndet ditt sammen med et refunderingsskjema du finner på www.cashless.no

 

 • Hvorfor må jeg sende inn armbåndet hvis jeg ikke har tatt ut en refunderingskvittering?

Beløpet er fysisk lagret i ditt Cashless-armbånd. Ved henting av refunderingskvittering tømmes armbåndet for verdi elektronisk. Har du ikke tatt ut en slik kvittering, må armbåndet sendes til oss slik at vi kan tømme verdien på det og refundere beløpet til din konto.

 

 • Hvordan sperre mistet Cashless-armbånd?

Mistet armbånd kan sperres for misbruk. Kontakt informasjonsskranken til Cashless på leiren for å sperre armbåndet. Mistet armbånd erstattes ikke, men ved å kjøpe et erstatningsarmbånd kan utestående saldo overføres til dette. Mistet armbånd kan KUN sperres på leirområdet av Cashlesspersonell, for å identifisere at du er rettmessig eier av armbåndet.

 

 • Hva skjer med penger som er igjen på kortet dersom jeg glemmer å refundere?

Etter Kortets gyldighetsperiode er utløpt 31.12.2018 påløper et administrasjonsgebyr for beløp som ikke er refundert. Administrasjonsgebyret er kr. 10,- per måned som trekkes av leverandøren av tjenesten den 1. i hver måned fra saldo på kortet.