VENNSKAPSGUDSTJENESTEN starter samtidig over hele leiren ved at det sendes klokkeringing over høyttaleranlegget kl 1000.

Varighet: 30-45 minutter.
Mens Vennskapsgudstjenestene foregår er det ingen andre aktiviteter i leiren.

VENNSKAPSGUDSTJENESTEN finner sted på et egnet sted på gruppas område eller et annet egnet gudstjenestested. Det kan være fra 15 - 100 mennesker som samles til felles vennskapsgudstjeneste. Inviter nabogruppa eller ei vennskapsgruppe eller kom sammen i kretsen.

Fordeling av oppgaver må være gjort på forhånd.

Velg en rover eller en leder som kan ta et hovedansvar for å koordinere oppgaver til vennskapsgudstjenesten. Det er viktig at speiderne deltar i forberedelse og gjennomføring, som kan skje søndag morgen etter frokost.

- Velge en til å være gudstjenesteleder. (L)
- Lage kors
- Pynte
- Lage forbønn

  • Noen setninger som handler om det vi har å TAKKE for.
  • Noen setninger som handler om det vi har å BE om/for.

- Fordele leseoppgaver
- Velge sanger

I dette dokumentet vil dere finne:

  • Forslag til liturgi (skriv ut det dere trenger til leiren)
  • Ulike bønner, tekster, sanger som kan brukes både på nynorsk og bokmål
  • Linker til andakter (velges før dere kommer på leiren).

 

Mandag kveld kl.19 er det nattverdgudstjeneste for hele leiren fra hovedscenen. Nattverdsbrød er glutenfritt og nattverdsvinen er druejuice. Snakk gjerne med de yngre speiderne på forhånd om hva nattverd er og at alle er velkommen til å motta brød og vin.