På Futura har vi satt følgende mål for haiken:

 

  • Speiderne skal oppleve mestring

  • Patruljene skal klare seg ett døgn uten voksen leder

  • Speiderne skal oppleve turglede og naturopplevelse

  • Patruljeføreren skal ansvarliggjøres og lykkes i oppdraget å lede patruljen gjennom haiken


Nå nærmer Futura seg med stormskritt! Her vil dere finne masse viktig informasjon som vi håper dere leser nøye gjennom. Legg også merke til at frist for både transportbehov, haikepåmelding og lederprogram er 1. juni. Ellers minner vi om at alle grupper må huske å ta med seg sin del av Futuraplaneten (bloppen) på leir!

Forberedelser

Det kan være lurt å starte forberedelsene til haiken allerede nå. På haiken er det lurt at speiderne kan litt om bekledning, førstehjelp og orientering. Flott at du setter av litt tid på speidermøtene før sommeren til dette. Se også artikkel i siste Lederforum. Ved påmelding ønsker vi å vite om nivået på orienteringsferdighetene til patruljene.

Påmelding

Påmelding til haiken foregår gjennom påmeldingssystemet http://mdb.kmspeider.no under Aktivitet. Det er fint om lederen kan gå gjennom de ulike valgmulighetene med patruljeførerne på forhånd. På denne leiren skal man ikke melde seg på spesifikke ruter, men en vanskelighetsgrad. Ved påmelding skal man registrere patruljenavn, antall i patruljen som skal delta på haik, vanskelighetsgrad og orienteringsferdigheter. Du skal også legge inn navnene på deltakerne i patruljen. Dette er nærmere forklart i påmeldingssystemet. Påmeldingsfristen for haik er 1. juni! Man kan velge mellom følgende vanskelighetsgrader:

1. Tilrettelagt haik. For speidere som har vanskeligheter for å bevege seg i terrenget. Haikeruten er 6-7 km uten overnatting, og går for det meste på vei.

2. Lett haik. Rutenes lengde er 7-13 km og går i lett terreng. Rutene følger for det meste veier og stier.

3. Vanlig haik. Rutenes lengde er 10-16 km i variert terreng. Fjellterreng kan også forekomme. Rutene følger for det meste veier, stier, eller andre ledelinjer som kraftledninger etc.

4. Utfordrende haik. Rutenes lengde er 13-19 km i variert terreng, også utenfor vei og sti. Fjellterreng kan også forekomme.

Vi ønsker også å vite patruljens orienteringsferdigheter etter følgende skala:

A. Nybegynner. Kan de grunnleggende karttegnene. Kan orientere kartet ved hjelp av tydelige tegn i terrenget, for eksempel vann, sti- og veikryss, kraftledninger etc. Kan finne nord ved hjelp av kompasset.

B. Kompetent. Kan en del karttegn. Grunnleggende høydekurveforståelse. Kan orientere kartet i terrenget, og ved hjelp av kompasset. Kan følge ledelinjer i terrenget. Kan orientere utenfor sti og vei på korte strekk. Kan ta ut en kompasskurs.

C. Erfaren. Kan alle karttegn. Har høydekurveforståelse. Kan orientere utenfor sti og vei, og kan orientere langs tydelige høyder. Kan gå en kompasskurs over lengre avstand.

Utstyr til haiken

Speiderne må ha med seg vannflaske og termos på haiken. Termosen skal fylles med varmt vann fra leiren, og brukes til haikemiddagen. Det er viktig at dette blir informert om til speiderne på forhånd. Det er lurt at troppen tar med noen ekstra termoser i reserve. I tillegg trenger patruljene følgende utstyr til haiken: telt, presenning eller haikeduk (med stenger og plugger!), kartmappe og kompass, førstehjelpsutstyr, gnagesårplaster, mobiltelefon med powerbank, refleksvest.

Når skjer haiken?

Haiken vil foregå for halve leiren om gangen: tirsdag-onsdag og onsdag-torsdag. Puljene er organisert kretsvis. Se oversikt under. Utenlandske grupper og NSF-grupper vil gå samme døgn som sine vennskapsgrupper/kretser. De utenlandske gruppene som ikke har en vennskapsgruppe, vil vi komme tilbake til. All haikeinfo kommer også på engelsk.

Mer informasjon

Det kommer mer informasjon om haiken i FuturaABC, og det vil bli delt ut en egen mappe med haikemateriell til troppen/patruljene på leiren. Det vil også komme mer informasjon om haiken på ledermøter og PF-kroa søndag kveld. La haiken bli leirens høydepunkt for speiderne dine! Har du viktige spørsmål om haiken, kan du sende dette til haik@kmspeider.no