Kontakt oss gjerne på landsleir@kmspeider.no.

Vår adresse under leiren er:  

Norges KFUK-KFUM Speidere
Futura 2018
Dyvasvegen 8
7517 HELL

Hovedkomiteen


Astrid Østensen
Leirsjef


Alf Egil Aaberge
Viseleirsjef


Thor Andreas Moe Slinning
Etatsleder program


Roger Blindheim Horntvedt
Etatsleder administrasjon


Ole Norland
Etatsleder HMS


Anne Skoglund
Etatsleder forkynnelse


Arnt Bjørkhaug
Etatsleder teknisk