På Futura har vi satt følgende mål for haiken:

 • Speiderne skal oppleve mestring
 • Patruljene skal klare seg ett døgn uten voksen leder
 • Speiderne skal oppleve turglede og naturopplevelse
 • Patruljeføreren skal ansvarliggjøres og lykkes i oppdraget å lede patruljen gjennom haiken

 

Forberedelser på leiren

Ledermøte med haikeinformasjon
To dager før haiken vil det på ledermøtet bli egen informasjon om haiken (søndag for tirsdag-onsdag, og mandag for onsdag-torsdag). PFene vil få egen informasjon på PF-kroa søndag.

Haikemateriell
Hver patrulje som deltar på haiken vil få utdelt en mappe med haikemateriell:

3 stk kart (2 til patruljen, 1 til leder), utsjekk- og innsjekkskjema, informasjon til patruljen, andakten ”Ingenting og takk”, utstyrsliste og søplepose.

Haikemerket

Obligatorisk krav:

 1. Vise at du kan pakke ryggsekk for haik, og være med å lage patruljens utstyrsliste for haiken.
 2. Tilbringe 24 timer i skog og mark. Her skal du greie deg med det medbrakte utstyret og det som finnes på stedet.
 3. Lære om allemannsretten og hva du får og ikke får gjøre på en haik. Opplegg for dette kommer til leiren!
 4. Rydde opp etter dere, og forlat stedet med ”en takk og ingenting”.

 

I tillegg må man velge et av disse kravene:

 • (Delta i tre haiker sammen med patruljen i løpet av et år. )
 • Lage maten uten vanlig kjøkkenutstyr.  Det eneste tillatte redskap på turen er kniv.
 • Sove under åpen himmel.
 • (Sove ute minst en gang i hver årstid.)


Speiderne skal ta haikemerket i løpet av haiken. Kravene finner du ved ovenfor. Sørg for å gå gjennom kravene sammen med speiderne, slik at de vet hva de må gjøre. 

Gjennomgang med patruljen

Dagen før haiken skal du ta en gjennomgang med patruljen. Gå gjennom haikeruta på kartet. Gi tips om veivalg, diskuter steder på ruta som kan bli en utfordring. Gå gjennom reglene som står trykket på kartet, og diskuter hva patruljen kan gjøre hvis det oppstår noe uforutsett (se også avsnittet ”Hvis det oppstår problemer”). Deler av haikerutene er uten mobildekning. Gi patruljene tillit til å ta beslutninger på egenhånd. Har du ikke denne tilliten til patruljen, skal det være med en leder under haiken.

Pakking og klargjøring til haik

Et av kravene på haikemerket er at speiderne skal være med å lage patruljens utstyrsliste for haiken. Det følger også med en utstyrsliste med haikemateriellet som skal sikre at patruljen får med seg det viktige utstyret.

Når patruljen skal pakke til haik, er det viktig at en leder følger opp og passer på at speiderne pakker fornuftig og tar med seg det som er nødvendig, men heller ikke mer. Det er viktig at man finner balansen mellom å ha med nok utstyr, uten at sekken blir for tung. Pass på at den enkelte speider, og spesielt de yngste, ikke pakker for tung sekk. Sjekk at alle i patruljen har tatt med seg vannflaske med vann, og termos med varmt vann.

I tillegg til klær og overnattingsutstyr trenger altså deltakerne vannflaske og termos på haiken. Termos skal brukes til varmt vann som man trenger til middagsmaten. Det er ikke tillatt å tenne bål eller bruke kokeapparat under haiken. Det er heller ikke tillatt å hogge trær i haiketerrenget. Alle må derfor ha med stenger og plugger til haikeduk/presenning.

Utsjekk

Når patruljene drar på haik, enten til fots ut av leiren, eller med buss fra leirens bussterminal, skal «utsjekkskjema» leveres til haikekontoret. På skjemaet skal navnet på alle i patruljen føres opp, og telefonnummeret til dem som har med seg mobiltelefon på haiken skal også føres opp. Ansvarlig for innlevering av skjema til haikekontoret er troppsleder. Det skal leveres ett skjema per patrulje.

Under haiken

På haikedagen vil starten foregå i tidsrommet kl 1100-1300. De som går haikeruter som ikke krever transport, kan selv velge når de vil starte innenfor dette tidsrommet.

Transport
Mange av rutene krever busstransport. Informasjon om dette står på haikekartet. Informasjonen inneholder avreisetidspunkt og bussrute for både ut- og hjemreise. Alle møtesteder for buss er merket på kartet. Møt opp minimum 15 minutter før avreise! 

Transporten fra leiren foregår fra leirens bussterminal ved Trudvang, bak kunstgressbanen ved skolen. Følg anvisninger fra personellet på bussterminalen. På startpunktet for haiken vil det også være haikemannskap.

Sjekkpunkt
Underveis på haiken skal patruljen innom et bemannet sjekkpunkt. Sjekkpunktet er merket på kartet. NB! Det er svært viktig at patruljen går innom sjekkpunktet første dag for å bli registrert! Sjekkpunktene har også tilgang på førstehjelpsutstyr, vann, toalett og litt ekstra mat.

Overnatting
På denne haiken er det ikke lagt opp til felles overnattingssteder. Det blir mindre belastning på naturen at speiderne ligger spredt over et større område, og vil gi patruljen er bedre naturopplevelse. Det er likevel ønskelig at patruljen finner et overnattingssted ikke så langt fra sjekkpunktet. Patruljen må ta med seg all søppel hjem. Det skal ikke ligge noe igjen på overnattingsstedene!

Program
På haiken er det meningen at patruljen skal ta haikemerket. Hvis patruljen har gjennomført alle kravene, kan de få haikemerket på leiren. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal løses praktisk.

Patruljene skal sette av tid til å gjennomgå andakten ”Ingenting og takk” som ligger i haikemateriellet. Et fint tidspunkt for dette kan for eksempel være etter middagen, eller på kvelden når hele patruljen har lagt seg i soveposene.

Regler for ferdsel
Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen til å opptre hensynsfullt og varsomt. Speiderne skal ikke:

 • Gå over dyrket mark
 • Skade planter og trær. Dette gjelder også å hogge trær, eller sanke never. 
 • Rive ned gjerder og innhengninger. Husk å lukke grind!
 • Forstyrre dyr og fugler som har unger/reir.
 • Gjøre opp ild.
 • Kaste papir og annet søppel i naturen.
 • Slå opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte.

Dersom patruljen må gå langs trafikkert vei, skal patruljefører ha på seg refleksvest.

Hvis det oppstår problemer
Dersom patruljen får problemer under haiken, kan de få råd eller hjelp av haikemannskapet som er ute i terrenget. Det er mannskap på bussholdeplassene (ca kl 1000-1330) og på sjekkpunktene (hele døgnet), eller de kan ringe lederen sin på leiren. Men en del patruljer kan oppleve at de ikke har mobildekning på hele ruta si.

Dersom lederen ikke kan gi råd eller løse problemer som patruljen har, skal haikekontoret kontaktes. Leirens haikemannskap og beredskapsstyrke kan hjelpe til ved sykdom eller mindre alvorlige skader. Ingen skal hentes hjem fra haik uten at haikekontoret blir informert.

Dersom det oppstår alvorlige nødsituasjoner, eller er fare for liv og helse, skal de ringe nødnummeret 110, 112 eller 113. Da er det nødetatene som rykker ut.

NB! Det er viktig at patruljen ringer leder sin på leiren, eller haikekontoret, hvis det oppstår problemer, og ikke hjem til foresatte eller andre.

Mellom leiren og sjekkpunktene ute i terrenget vil det også være radiokommunkasjon.

Etter haiken

 

Innsjekk
Når patruljene returnerer tilbake til leirområdet, enten til fots eller med buss til leirens bussterminal, skal dette meldes til haikekontoret. Ansvarlig for innmelding er troppsleder.

Innmelding kan foregå på to måter. Enten ved innlevering av lapp til haikekontoret, men aller helst ved å sende en SMS (én pr. patrulje) til haikekontorets SMS-telefon 90 02 95 35 med teksten «PATRULJE fra SPEIDERGRUPPE i SPEIDERKRETS er nå vel hjemme fra haik. Alle er enige om at det har vært en fin tur!», der teksten med store bokstaver er byttet ut med aktuell informasjon om den returnerte patruljen.

Samtale med patruljen
Etter at patruljen har kommet hjem fra haik, kan det være mye å snakke om. De har sikkert mange positive opplevelser som de ønsker å dele, eller de kan ha hatt utfordringer eller problemer som det kan være lurt å snakke om. Uansett er det lurt at du som leder tar deg tid til en prat med speiderne etter haiken. Hva har de opplevd? Hva har de lært? Har de gjort noen erfaringer som de kan få bruk for senere? Å skrive en erfaringslogg enkeltvis, kan være en god måte for speiderne å bearbeide haiken på: Hva lærte du? Hva likte du best? Hva ville du gjort annerledes neste gang?

Vårt mål er at haiken blir leirens høydepunkt for den enkelte speider og patruljefører, og en motivasjonsbombe for et livslangt, aktivt friluftsliv! Takk for ditt bidrag!

 

Haikekomiteen

Futura 2018