Tekst: Viktoria Karoline Anundsen


En av de første bloppene er hengt opp. Foto: Annette Vedøy

Her er en oversikt over når de forskjellige kretsene kan henge opp sin blopp-opp:

Søndag 16.30–18.30: Asker og Bærum, Bjørgvin, Buskerud, Finnmark, Helgeland.

Tirsdag 16.00–18.00: Nordre Nordland, Hedmark og Oppland, Rogaland, Sunnmøre.

Onsdag 14.00–16.00: Haugaland, Nordmøre og Romsdal, Oslo, Romerike, Sogn og Fjordane.

Onsdag 16.00–18.00: Agder, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold, Østfold.

Torsdag 16.00–1730: Oppsamlingsøkt.