Tekst: Stine Løkstad

– Det er fint å ha et møtested i det travle leirlivet og et sted man kan stoppe opp. Samlingene er i mindre format enn showene på scenen, sier Oddhild Klevberg.


Oddhild Klevberg leder kveldssamling i leirkirka. Samlingene foregår hver morgen og kveld, og er åpne for alle.   Foto: Felix Wick

 

Hun er kateket og leder noen av kvelds- og morgensamlingene på leiren.

Hver morgen og kveld er det samlinger med bønn, salmer og lesing av bibeltekster. Samlingene har samme tema som dagens tema på leiren.

Samlingene er åpne for alle.

– Man skal kunne gå hit og få litt ro, enten før man starter dagen eller før man sender barna i seng. Folk gir uttrykk for at dette er et godt sted å komme, sier Klevberg.

Samlingene varer i 10-15 minutter. Samlingen begynner kl. 07.00 om morgenen og kl. 22.45 på kvelden.

Leirkirka er ellers åpen fra kl. 11 til 23 hver dag.