Vi samles for å rette fokuset mot Gud med andakt, bønn og lovsang.

Når: Hver kveld kl. 23:15- 23:35

Hvor: Leirkirken

Gå tilbake til roverprogrammet her.