Du kan laste ned branninnstruksen her, eller lese mer nedenfor. 

Brannhindrende tiltak:

 • Gruppene må ha med seg 2 stk 6 kg pulverapparat. Det ene skal stå med inngangen til gruppas leirområde og det andre skal stå ved kokeplass.
 • Det skal være 1 meter mellom hvert telt innen gruppa.
 • Det skal være 3 meter mellom hver gruppe.
 • Telt med ovn skal det være 3 meter avstand mellom teltene.
 • Det skal være 3 meter avstand fra kokeplass/bål til telt.
 • Branngatene som vil være ferdselsårene i leiren må være min 4 meter brede.
 • Det skal være min 10 liter vann ved hvert bål.
 • En leder/rover skal være ansvarlig for bålet
 • Alle bål skal være slukket før de forlates

 

Matlaging:

 • Sørg for å ha et stabilt underlag for koking/steking
 • Lag gruve.
 • Parafin, rødsprit o.l. skal lagres atskilt fra mat og ildsteder.

 

Ved brann:

 • Evakuer personell i umiddelbar nærhet av brannstedet. Disse har samlingsplass ved scenen.
 •   Prøv å bekjempe ilden med alle tilgjengelige slukkemidler (pulverapparat, vannbøtter, tepper, rive o.l.)
 • Fjern brannfarlige stoff (propanbeholdere o.l.) som er i nærheten.
 • Samtidig varsles brannvesenet, underleirens vaktleder og vaktsentral.
 • Ethvert branntilløp skal varsles, selv om en har klart å slukke det på egenhånd.